Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Týn nad Vltavou | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Týn nad Vltavou

Revize plynu Týn nad VltavouNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Týně nad Vltavou a v Jihočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Týnu nad Vltavou. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Týn nad Vltavou, kteří provádějí v Týně nad Vltavou a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Týn nad Vltavou a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Týn nad Vltavou všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Týně nad Vltavou a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Týn nad Vltavou

Revize plynových zařízení Týn nad Vltavou (revize plynu Týn nad Vltavou) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Týně nad Vltavou a v ostatních městech a obcích v Jihočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Týně nad Vltavou a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Týn nad Vltavou vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Týně nad Vltavou a okolí. Nabízíme na území Týnu nad Vltavou zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Týn nad Vltavou

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Týn nad Vltavou

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Týně nad Vltavou a v Jihočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Týně nad Vltavou a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Týn nad Vltavou jsou službou, kterou vykonávají v Týně nad Vltavou a v Jihočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Týn nad Vltavou a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Týn nad Vltavou a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Týn nad Vltavou


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Týn nad Vltavou nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Týn nad Vltavou ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Týně nad Vltavou a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Týně nad Vltavou

 

Instalatéři Týn nad Vltavou  Instalatérské práce a služby pro oblast města Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Vodoinstalatéři Týn nad Vltavou  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Plynoinstalatéři Týn nad Vltavou  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Topenáři Týn nad Vltavou  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Kominíci Týn nad Vltavou  Kominické služby pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Krby a kamna Týn nad Vltavou  Krbařské a kamnářské služby pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Revize elektro Týn nad Vltavou  Revize elektrických zařízení pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Malíři Týn nad Vltavou  Malování pokojů a další malířské práce pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Natěrači Týn nad Vltavou  Natěračské práce v oblasti města Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Sádrokarton Týn nad Vltavou  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Podlahy Týn nad Vltavou  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj
Tepelná čerpadla Týn nad Vltavou  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Týn nad Vltavou a Jihočeský kraj

 

print