Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Český Krumlov | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Krumlov

Revize plynu Český KrumlovNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českém Krumlově a v Jihočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Českého Krumlova. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Český Krumlov, kteří provádějí v Českém Krumlově a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Český Krumlov a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Krumlov všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Českém Krumlově a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Český Krumlov

Revize plynových zařízení Český Krumlov (revize plynu Český Krumlov) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Českém Krumlově a v ostatních městech a obcích v Jihočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Českém Krumlově a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Český Krumlov vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Českém Krumlově a okolí. Nabízíme na území Českého Krumlova zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Krumlov

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Český Krumlov

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Českém Krumlově a v Jihočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českém Krumlově a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Český Krumlov jsou službou, kterou vykonávají v Českém Krumlově a v Jihočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Český Krumlov a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Český Krumlov a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: Český Krumlov


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Český Krumlov nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Český Krumlov ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českém Krumlově a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Českém Krumlově

 

Instalatéři Český Krumlov  Instalatérské práce a služby pro oblast města Český Krumlov a Jihočeský kraj
Vodoinstalatéři Český Krumlov  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Plynoinstalatéři Český Krumlov  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Topenáři Český Krumlov  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Kominíci Český Krumlov  Kominické služby pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Krby a kamna Český Krumlov  Krbařské a kamnářské služby pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Revize elektro Český Krumlov  Revize elektrických zařízení pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Malíři Český Krumlov  Malování pokojů a další malířské práce pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Natěrači Český Krumlov  Natěračské práce v oblasti města Český Krumlov a Jihočeský kraj
Sádrokarton Český Krumlov  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Český Krumlov a Jihočeský kraj
Podlahy Český Krumlov  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Český Krumlov a Jihočeský kraj
Tepelná čerpadla Český Krumlov  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Český Krumlov a Jihočeský kraj

 

print