Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu České Budějovice | Servisní prohlídky plynových spotřebičů České Budějovice

Revize plynu České BudějoviceNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českých Budějovicích a v Jihočeském kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Českých Budějovic. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři České Budějovice, kteří provádějí v Českých Budějovicích a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení České Budějovice a Servisní prohlídky plynových spotřebičů České Budějovice všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Českých Budějovicích a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení České Budějovice

Revize plynových zařízení České Budějovice (revize plynu České Budějovice) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Českých Budějovicích a v ostatních městech a obcích v Jihočeském kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Českých Budějovicích a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení České Budějovice vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Českých Budějovicích a okolí. Nabízíme na území Českých Budějovic zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů České Budějovice

Garanční prohlídky plynových spotřebičů České Budějovice

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Českých Budějovicích a v Jihočeském kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českých Budějovicích a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů České Budějovice jsou službou, kterou vykonávají v Českých Budějovicích a v Jihočeském kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu České Budějovice a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město České Budějovice a okolní obce pro Vás provádí

Cech řemeslníků Ekomplex

Administativní sídlo:
Výstavní 1928/9, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 28648684


Provozovna: České Budějovice


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu České Budějovice nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče České Budějovice ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Českých Budějovicích a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Českých Budějovicích

 

Instalatéři České Budějovice  Instalatérské práce a služby pro oblast města České Budějovice a Jihočeský kraj
Vodoinstalatéři České Budějovice  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Plynoinstalatéři České Budějovice  Instalatérské služby z oboru plyn pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Topenáři České Budějovice  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Kominíci České Budějovice  Kominické služby pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Krby a kamna České Budějovice  Krbařské a kamnářské služby pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Revize elektro České Budějovice  Revize elektrických zařízení pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Malíři České Budějovice  Malování pokojů a další malířské práce pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Natěrači České Budějovice  Natěračské práce v oblasti města České Budějovice a Jihočeský kraj
Sádrokarton České Budějovice  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast České Budějovice a Jihočeský kraj
Podlahy České Budějovice  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město České Budějovice a Jihočeský kraj
Tepelná čerpadla České Budějovice  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast České Budějovice a Jihočeský kraj

 

print