Jak často je nutné provádět revize, kontroly a servisní prohlídky plynových zařízení

Zatímco periodu provádění kontrol a revizí plynových zařízení je stanovená Vyhláškou 85/1978 Sb. a je tedy daná zákonem, četnost provádění servisních prohlídek plynových spotřebičů určuje vždy výrobce plynového spotřebiče.

Obecně platí tyto lhůty pro plynová zařízení :

Četnost provádění revizí a kontrol plynových zařízení a servisních prohlídek plynových spotřebičů v souladu s platnou Vyhláškou 85/1978 Sb. a výčet prováděných úkonů reprezentuje následující tabulka : 

Kontroly – revize – servisní prohlídky Kontroly plynu Revize plynu Servisní prohlídka
 Kdy se provádí :   1x za 1 rok  1x za 3 roky 1x za 1 rok
 Kdo provádí :   Provozovatel  Revizní technik  Servisní technik
Co se provádí :      
       
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního ventilu  X  X  
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení  X  X  
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynoměrů  X  X  
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů  X  X  
 Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynových spotřebičů.    X   X
 Kontrola umístění spotřebičů z hlediska větrání prostor    X  
 Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor  X  X  
 Celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu    X  
 Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů  X  X  
 Kontrola přítomnosti CO (oxidu uhelnatého)    X  
 Vyčištění, seřízení a kontrola plyn. spotřebiče     XOblast*: ------------->
Vyberte kraj
------------->
Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

print