Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Liberec | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Liberec

Revize plynu LiberecNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Liberci a v Libereckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Liberce. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Liberec, kteří provádějí v Liberci a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Liberec a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Liberec všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Liberci a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Liberec

Revize plynových zařízení Liberec (revize plynu Liberec) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Liberci a v ostatních městech a obcích v Libereckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Liberci a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Liberec vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Liberci a okolí. Nabízíme na území Liberce zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Liberec

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Liberec

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Liberci a v Libereckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Liberci a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Liberec jsou službou, kterou vykonávají v Liberci a v Libereckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Liberec a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Liberec a okolní obce pro Vás provádí

Petr Weishaupt

Administativní sídlo:
Pulečný 85, Pulečný
IČ: 87810816


Provozovna: Liberec


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Liberec nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Liberec ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Liberci a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Liberci

 

Instalatéři Liberec  Instalatérské práce a služby pro oblast města Liberec a Liberecký kraj
Vodoinstalatéři Liberec  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Liberec a Liberecký kraj
Plynoinstalatéři Liberec  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Liberec a Liberecký kraj
Topenáři Liberec  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Liberec a Liberecký kraj
Kominíci Liberec  Kominické služby pro město Liberec a Liberecký kraj
Krby a kamna Liberec  Krbařské a kamnářské služby pro město Liberec a Liberecký kraj
Revize elektro Liberec  Revize elektrických zařízení pro město Liberec a Liberecký kraj
Malíři Liberec  Malování pokojů a další malířské práce pro město Liberec a Liberecký kraj
Natěrači Liberec  Natěračské práce v oblasti města Liberec a Liberecký kraj
Sádrokarton Liberec  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Liberec a Liberecký kraj
Podlahy Liberec  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Liberec a Liberecký kraj
Tepelná čerpadla Liberec  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Liberec a Liberecký kraj

 

print