Vyhláška 85/1978 Sb. jako závazný zákonný předpis uděluje provozovatelům plynových zařízení zajišťovat v pravidelných lhůtách revize plynu a kontroly plynových zařízení. Dále jsou provozovatelé plynových spotřebičů zavazováni k zajištění každoročních servisních prohlídek plynových kotlů, plynových přímotopů a dalších plynových spotřebičů.

Revize plynu Kostelec nad Orlicí | Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kostelec nad Orlicí

Revize plynu Kostelec nad OrlicíNaši revizní technici plynových zařízení a servisní technici plynových spotřebičů zajišťují zákonné revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kostelci nad Orlicí a v Královéhradeckém kraji. Zajištění výchozích a pravidelných provozních revizí plynových zařízení je v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. povinností všech provozovatelů plynových zařízení – organizací na území Kostelce nad Orlicí. Zajištění každoročních servisních prohlídek plynových spotřebičů je pak předpokladem jejich bezpečného, spolehlivého a úsporného provozu a chrání nejen jejich provozovatele před možnými nepříjemnostmi. Plynaři Kostelec nad Orlicí, kteří provádějí v Kostelci nad Orlicí a okolí montáže a servis plynových zařízení, doporučují naše služby Revize plynových zařízení Kostelec nad Orlicí a Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kostelec nad Orlicí všem provozovatelům plynových zařízení.

Nabízíme v Kostelci nad Orlicí a okolí tyto revizní a servisní služby pro plynová zařízení :

Revize plynových zařízení Kostelec nad Orlicí

Revize plynových zařízení Kostelec nad Orlicí (revize plynu Kostelec nad Orlicí) jsou periodickou odbornou činností na plynových zařízeních, kterou provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením v Kostelci nad Orlicí a v ostatních městech a obcích v Královéhradeckém kraji.

Revize plynu jsou povinní zajišťovat provozovatelé plynových zařízení (organizace) v zákonných lhůtách – provozní revize plynu. Tyto lhůty jsou vesměs 3-leté. Dále je nutné provést revizi plynového zařízení i před uvedením plynového zařízení do provozu – výchozí revize plynu. Výstupem práce revizního technika je revizní zpráva, kterou je provozovatel povinen uchovávat pro případ inspekce nebo škodní události.

Více o revizích plynových zařízení

Kontroly plynu jsou dále povinní provádět na plynových zařízeních přímo provozovatelé plynových zařízení (organizace), případně jimi pověření odpovědní pracovníci, v pravidelných 1-letých lhůtách (kromě let, kdy probíhá plánovaná provozní revize plynových zařízení, vykonávaná revizním technikem). 

Více o kontrolách plynových zařízení

Poznámka : Vyhláška 85/1978 Sb. se nevztahuje na domácnosti.

Provádíme revize plynových zařízení v Kostelci nad Orlicí a okolí

Naši revizní technici plynových zařízení Kostelec nad Orlicí vykonávají revize plynu na všech druzích plynových zařízení v Kostelci nad Orlicí a okolí. Nabízíme na území Kostelce nad Orlicí zejména služby :

 

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kostelec nad Orlicí

Garanční prohlídky plynových spotřebičů Kostelec nad Orlicí

Všem provozovatelům plynových spotřebičů v Kostelci nad Orlicí a v Královéhradeckém kraji (domácnosti i organizace) ukládají výrobci těchto spotřebičů povinnost zajistit 1x za rok odbornou servisní prohlídku plynového spotřebiče.

Tato povinnost nevyplývá ze zákona, ale její nedodržení může mít citelné právní důsledky, jestliže vinou zanedbání povinnosti provozovatelem plynového spotřebiče dojde ke škodní události – výbuch, požár, otrava plynem … Doklad o pravidelně prováděných servisních prohlídkách slouží provozovateli plynového spotřebiče jako důkaz o tom, že je plynový spotřebič v dobrém technickém stavu a neohrožuje provozovatele a ostatní obyvatele.

Dále je zajištění každoroční garanční prohlídky nově instalovaného plynového spotřebiče podmínkou dodržení záruky výrobcem plynového spotřebiče. 

Více o servisních prohlídkách plynových spotřebičů

 

Provádíme servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kostelci nad Orlicí a okolí

Servisní prohlídky plynových spotřebičů Kostelec nad Orlicí jsou službou, kterou vykonávají v Kostelci nad Orlicí a v Královéhradeckém kraji servisní technici plynových spotřebičů, vlastnící autorizaci pro servis spotřebičů dané výrobní značky. Práci servisního technika objednává provozovatel plynového zařízení. Součástí servisní prohlídky plynového spotřebiče je jeho kontrola, vyčištění, výměna opotřebovaných dílů a seřízení. Výstupem je pak protokol o provedené servisní prohlídce plynového spotřebiče, který slouží provozovateli jako doklad o zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového zařízení.

 Servisní prohlídky provádíme na všech druzích odběrných plynových spotřebičů :

 Poznámka : Servisní prohlídky plynových spotřebičů zároveň nahrazují organizacím povinnost provádění kontrol plynových spotřebičů vlastním odpovědným pracovníkem.

 

Revize plynu Kostelec nad Orlicí a okolí

Mapa

Revize a servis plynových zařízení pro město Kostelec nad Orlicí a okolní obce pro Vás provádí

Pavel Filip

Administativní sídlo:
Borová 8, Borová, okr. Náchod
IČ: 13534921


Provozovna: Kostelec nad Orlicí


Telefony

 


Kontaktujte nás …

Potřebujete služby Revize plynu Kostelec nad Orlicí nebo Servisní prohlídka plynového spotřebiče Kostelec nad Orlicí ?

 

Volejte : 840-840-600

 

… anebo nám pohodlně zašlete Váš dotaz, nezávaznou poptávku nebo objednávku na revize plynových zařízení a servisní prohlídky plynových spotřebičů v Kostelci nad Orlicí a okolí. 

 

Popište prosím stručně požadované práce …Předmět poptávky*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

 


Doporučujeme další řemeslné služby Ekomplex v Kostelci nad Orlicí

 

Instalatéři Kostelec nad Orlicí  Instalatérské práce a služby pro oblast města Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Vodoinstalatéři Kostelec nad Orlicí  Instalatérské práce z oboru voda – kanalizace pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Plynoinstalatéři Kostelec nad Orlicí  Instalatérské služby z oboru plyn pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Topenáři Kostelec nad Orlicí  Instalatérské služby v oboru vytápění pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Kominíci Kostelec nad Orlicí  Kominické služby pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Krby a kamna Kostelec nad Orlicí  Krbařské a kamnářské služby pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Revize elektro Kostelec nad Orlicí  Revize elektrických zařízení pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Malíři Kostelec nad Orlicí  Malování pokojů a další malířské práce pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Natěrači Kostelec nad Orlicí  Natěračské práce v oblasti města Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Sádrokarton Kostelec nad Orlicí  Sádrokartonářské práce a konstrukce pro oblast Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Podlahy Kostelec nad Orlicí  Podlahářské práce – podlahy a koberce pro město Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj
Tepelná čerpadla Kostelec nad Orlicí  Systémy vytápění tepelnými čerpadly pro oblast Kostelec nad Orlicí a Královéhradecký kraj

 

print